ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
ณ ห้องประชุมลีลาดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร