ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน (ระยะสั้น 30 ชั่วโมง) หลักสูตรงานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ และนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน (ระยะสั้น 30 ชั่วโมง) หลักสูตรงานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมปฐมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร