ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชพ.)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชพ.) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติด พร้อมประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในการประชุม กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติตอย่างจริงจัง และต้องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว อย่างจริงจัง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาแห่งละแห่งจะมีข้อมูลอยู่แล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้สารเสพติด ก็สามารถประสานมาที่จังหวัด สาธารณสุข หรือตำรวจได้เลย และหากกำลังหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอก็สามารถประสาน ศอ.ปส.จ.ชพ. ไปช่วยดำเนินการได้เลย ซึ่งหากพบผลเป็นบวกเราจะพยายามไม่เอากลุ่มเสี่ยงออกจากโรงเรียนหรือเอามารวมกับค่ายยาเสพติดที่อื่น โดยจะให้สถาบันหรือโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขบำบัด หากมีจำนวน 5 คน ขึ้นไป ทางสาธารณสุขก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการให้ความรู้ ปรับทัศนคติเด็กในโรงเรียนโดยจะไม่รบกวนเวลาเรียนมากหรืออาทิตย์ละครั้งในการดำเนินการตามกระบวนการทั้งตรวจปัสสาวะและปรับทัศนคติเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ จนไม่พบสารเสพติด ก็จะได้อยู่ในสังคมปกติเป็นคนดี ในสถานศึกษาต่อไป
โดย จังหวัดชุมพร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับ โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร มี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.ภาณุเดช ณ พัทลุง ผบก.ภ.จว.ชุมพร นายอารมณ์ ร่มเย็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมลงนามกับผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง เพื่อร่วมกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด การสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขมาดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ด้วยการร่วมกันคิดค้น หาวิธีการ แนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน คันหา เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.ภาณุเดช ณ พัทลุง ผบก.ภ.จว.ชุมพร กล่าวว่า อยากให้ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระจายไปยังสถานบันการศึกษาในอำเภอต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมหรือที่มีกลุ่มเสี่ยงครบทุกโรงเรียน ทุกสถาบัน โดยเฉพาะปีการศึกษา 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมที่จะไปร่วมดำเนินการกับทุกสถาบัน การตรวจคัดกรองก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้ครบ 100% หากมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบ เมื่อเราตรวจพบก็จะมีการดำเนินการตามกระบวนการต่อไป แต่จะไม่นำผู้ที่มีผลบวกหรือมีปัจจัยเสี่ยงไปรวมกับประชาชนทั่วไป คิดว่าเป็นเรื่องจะที่ต้องร่วมกันทำเพื่ออนาคตของชาติ ซึ่งคาดว่าเราจะมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแบบ 100%
ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4