การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅