ร่วมแสดงออกถึงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงออกถึงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์