กีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ว‼️🎉
กีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 🎉💐🥇🥈🥉
นำโดยนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัดชุมพร