รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567
📌รายงานตัวภายในวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพชุมพร