รางวัลในโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
💐ขอแสดงความยินดี💐
นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅