การ ร่วมประชุมมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ และนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ และงานปกครอง ร่วมประชุมมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการดูแล และการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์
ในการนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชุมพร📸
#ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅
#องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 🥇🥇