รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชุมพร📸
#ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅
#องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 🥇🥇