งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน มีคำขวัญว่า “อวท.ภาคใต้ก้าวล้ำ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนอาชีวะสู่สมรรถนะสูง”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษาองค์การฯ เเละคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ปีการศึกษา2566 และ ปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566
โดยมี ดร.กษิดิฏฐ์ คำศรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ (แบบองค์การ) ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 เเละผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหาร อวท. ครูที่ปรึกษาองค์การฯ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล โฮเทล จังหวัดพัทลุง
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน มีคำขวัญว่า “อวท.ภาคใต้ก้าวล้ำ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนอาชีวะสู่สมรรถนะสูง”