พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยคุณอภิญญา จอมเกตุ ผู้บริหารบริษัทมิตรแท้มอเตอร์ และบริษัทในเครือ บริษัท มิตซู มิตรแท้ จำกัด บริษัทมิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ (สำนักงานใหญ่) และบริษัทมิตรแท้ ชุมพร จำกัด เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ “สาขางานตัวถังและสีรถยนต์” ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการของสถานประกอบการและมีความขาดแคลนช่างฝีมือเป็นอย่างมาก
ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัดชุมพร