โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการทดลองใช้หนังสั้นผ่านสื่อออนไลน์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการทดลองใช้หนังสั้นผ่านสื่อออนไลน์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน
กิจกรรมใช้แบบสอบถามประเมินภูมิคุ้มกันผู้เรียน ดำเนินโครงการโดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัดชุมพร