การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร