การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.20 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (MOU)
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร