มอบเกียร์ติบัตรและของที่ระลึก แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบเกียร์ติบัตรและของที่ระลึก แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564