การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร