องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 6 พฤจิกายน 2566
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เเละการซักซ้อมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร