การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร