วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม
ที่ได้รับรางวัล
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566