ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ