วิทยาลัยการอาชีพชุมพร รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร