การอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร “ฟังก์ชันการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา (ระบบEDR)”

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ขอขอบคุณวิทยากรจากบริษัท แกรนด์เอทีเอส จำกัด

ในการอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร “ฟังก์ชันการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา (ระบบEDR)”
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร