การอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร “ฟังก์ชันการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา (ระบบEDR)” โดยบริษัท แกรนด์เอทีเอส จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
การอบรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร “ฟังก์ชันการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา (ระบบEDR)” โดยบริษัท แกรนด์เอทีเอส จำกัด
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564