การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร