กิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน“

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน“
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร