การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร