กิจกรรมพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
ในการนี้ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร