การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและทำประกาศค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00น.
นายรักษ์วิเลิส รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนและทำประกาศค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร