ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566🤍