ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป