การร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชุมพร📸
#ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅
#องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 🥇🥇