ร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช
ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร