โครงการจิตอาสา “วิทยาลัยสวย ด้วยมือเรา” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “วิทยาลัยสวย ด้วยมือเรา” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร