การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร ครั้งที่ 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร ครั้งที่ 4 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร