กิจกรรมโครงการเสริมสร้างวินัย และการปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา เชิงบวกในสถานศึกษา กิจกรรม “ผู้กล้าหัวใจแกร่ง”

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวินัย และการปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา เชิงบวกในสถานศึกษา กิจกรรม “ผู้กล้าหัวใจแกร่ง”
ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร