เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 44
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ