เรื่อง ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หรือทางแอปพลิเคชั่นธนาคาร
🔶โดยให้นักเรียน นักศึกษา รีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566