เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หรือทางแอปพลิเคชั่นธนาคาร
🔶โดยให้นักเรียน นักศึกษา รีบดำเนินการ ให้เเล้วเสร็จก่อน วันที่ 6 ตุลาคม 2566