การประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพรเป็นประธานในการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร