การประชุมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพรเป็นประธานในการประชุมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร