การประชุมข้าราชการครู เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครู เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร