เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
🔶1. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
🔶2.เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ